26 may events----

1739 - Afghanistan separated from Indian empire as a result of treaty between Mughal Emperor Mahmud Shah and Persian emperor Nadir Shah.
1993 - Centre decides to implement Mandal Commission report providing 27% reservation to backward castes from 15 June 1993.
1997 - Government decided to allow LPG as motor vehicle fuel.
1998 - S. Chandra Sekhar, scientist was awarded Niels Bohr Unesco Gold Medal.

Now see some important incidents

1. In the year 1739, Mughal emperor Muhammad Shah signed a treaty with Shah of Persia, Nadir Shah that separated Afghanistan from Indian empire.   

2. In the year 1913, Emily Cecilia Duncan became the first female magistrate of Great Britain. 

3. In the year 1983, NASA launched the EXOSAT, an X-ray Observatory of the European Space Agency.
Birthdays

1885 - Govindagraj (Ram Ganesh Gadkari) Great Marathi playwright.
1935 - Swami Mrugendra Chennaya, Social Scientist, Maharashtra
1945 - Vilasrao Deshmukh,
Sushil Kumar (Wrestling)...

संविधान वैशिष्ट्ये

      * संविधानाची प्राथमिकता *
         1773 चा रेग्युलेटिंग एक्ट ही भारतीय घटनात्मक विकासाची सुरुवात मानली जाते 1928च्या नेहरू रिपोर्ट मध्ये भावी संविधानाविषयी काही प्रमुख शिफारशी करण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये संघराज्य पद्धतीची रचना, द्विगृही कायदेमंडळ ,राज्यांची विधिमंडळ ,सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांची यादी तसेच इतरही अनेक अशा शिफारशी त्यामध्ये करण्यात आल्या होत्या .
          1935 चा भारत सरकारच्या कायद्यानुसार भारतीय संविधानाच्या बराचसा भाग आधारित आहे 1935 च्या कायद्यातून संघराज्य संकल्पना ,न्यायसंस्था , लोकसेवा आयोग राज्यपालांचे पद याप्रमाणे जवळपास 250 तरतुदी आपण घेतलेल्या आहेत. भारतात लोकशाही पद्धतीने कायद्यावर आधारलेले राज्य स्थापन करणे हे भारतीय संविधानाचा मुख्य हेतू आहे .राज्यघटनेत एकूण 25 भाग आहेत .सुरुवातीला त्यात 22 भाग होते त्यापैकी सातवा भाग निरसित करण्यात आला तर 4A,9A,9B, 14A हे निर्माण करण्यात आले.
        घटनेतील मूलभूत अधिकारांची संख्या ही सहा तर मूलभूत कर्तव्य यांची संख्या 11आहे . 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 नुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा आता स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्क मानला गेला असून त्याच्याशी घटना कलम 21A  संबंधित आहे 1 एप्रिल 2010 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा राष्ट्रास समर्पित केला.
         आता आपण संविधानाच्या सरनाम्याविषयी माहिती पाहू .उद्देश पत्रिका त्यालाच सरनामा असे म्हटले जाते .त्याला घटनेचा प्राण किंवा आत्मा असे म्हटले जाते. काही घटनाकारांनी सरनामा ही घटनेची गुरुकिल्ली आहे असे संबोधले आहे .व्यक्तीची प्रतिष्ठा कायम ठेवून सामाजिक न्याय आणि सामाजिक उन्नती साधण्यासाठी कोणते मार्ग स्वीकारले पाहिजे त्यांचे आकलन उद्देशपत्रिका द्वारे स्पष्ट होते. हा सरनामा 26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना समितीने मंजूर केला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला होता. या सरनाम्यातून  काही गोष्टी स्पष्ट होतात म्हणजेच घटनेचे उगमस्थान ,राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप आणि राज्यव्यवस्थेचा उद्देश.
       आता आपण आपल्या भारतीय राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये पाहूया :-
1)सार्वभौम घटना समिती द्वारा संविधानाची निर्मिती 

2)विस्तृत आणि लिखित राज्यघटना 

3)राज्यघटनेनुसार भारत सार्वभौम,           प्रजासत्ताक, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे 

4)राष्ट्रकुलचे सभासदत्व भारताने स्वीकारले आहे 

5)संसदीय शासन प्रणालीचा स्वीकार 

6)लोक कल्याणकारी राज्याचा निर्देश 

7)धर्मनिरपेक्षता 

8)एकेरी नागरिकत्व 

9)मूलभूत हक्क

10) मार्गदर्शक तत्त्वे

11) न्यायालय व संसद यांचे श्रेष्ठत्व..


स्व:ताला ओळखूया, जगण्याचा आनंद घेऊया/how to choose career?

                      काहीच नाही ! काही समजतच नाही ! काही  काही वेळा विचार डोक एकदम सुन्न करून टाकतात. प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी अशी वेळ येत असते .प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक टप्पा महत्त्वाचा असतो. तो म्हणजे करिअर निवडण्याचा.त्यामुळे करिअर कोणते निवडावे याविषयी बरीच चर्चा चालू असते आपल्याला करिअरची निवड करताना सतर्क राहावं लागतं. असं म्हणतात की माणसांना नेहमी त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करावं .अगदी खर आहे त्यामुळे कशात पैसा जास्त आणि सगळे काय करतात याचा विचार न करता करिअर निवडताना स्वतःच्या आवडीचे सुसंगत असंच करिअर निवडायला हवं तरच ते काम करता जॉब सॅटीस्फॅक्शन मिळतं.
आवडीच्या क्षेत्रात खूप जास्त आणि भरीव काम करता येतं. आपल्या वेगाने प्रगती करता येत एकदा खेळाडू प्रवृत्तीचा माणूस जर दहा ते पाच या वेळेत काम करेल पण त्यात रमणार नाही समाधान होणार नाही याउलट एखाद्या प्रयोगशाळेत तासनतास रमणारा माणूस जर बँकेतील काम कशी पार पाडणार. स्वतःला कसं ओळखायचं तर त्यासाठी आपल्याकडे किंवा पूर्ण जगात बऱ्याच संशोधनानंतर काही गोष्टी समोर आल्या आहेत .त्यापैकी काही आपण पाहू .....
■  आपल्यासमोर जेव्हा अनेक रस्ते असतात तेव्हा आपल्या शिक्षण आणि समोर असलेल्या संधी यांचा एक व्यवस्थित रित्या केलेला शांत मनाने केलेला कसे उपयोगी पडतो मध्ये आपलं नक्की काय हवे आणि कुठे जायचं या कळायला पाहिजे. मनातला गोंधळ संपेल.
■ आपल्यासमोर अशीही काही माणस असतात की आपल्याला काय आवडते ते नीट जाणीव होऊनही त्यांना संधी मिळत नाही. अशांचे गन लपूनच राहतात. ते संसार नोकरी किंवा घरकामात बुडून जातात स्वतःला गुणांची जाणीव करून देत नाहीत. असं होऊ नये म्हणून सर्वात जास्त प्रयत्न आपणच करायला हवे .आपले छंद आपल्या आवडी यांना जागतं ठेवले पाहिजे.....
                            काय चुकलं ते शोधायचं आणि चालायचं एखाद्या वेळी माघार घ्यावी लागली तर त्याची कारणं तपासून बघायची इतकंच...
■ नेहमीच आपल्यासमोर समान संधी असतात. असं म्हणतात की आपण जर सुंदरशा टेकडीवर असलो तर तिथून खालचं चित्र छान वाटतं तिथे जावं वाटतं. आणि जर खाली आलो तर हिरवेगार टेकडी , तिच आकाशात घुसलेल टोक तिथे वाहणारा मोकळा वारा यांची  भुरळ पडते हे अनेकदा बहुतेकदा नेहमीच घडत. तसेच करिअरच्या बाबतीत 'पलीकडचे चित्र सुखावह वाटणं', हे घडत असतं मानवी स्वभावच आहे तो यातला आकर्षणाचा भाग बाजूला ठेवायचा आणि स्वतःला तपासून विचार करायचा की मला नक्की काय करायला जायचं तर या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची जास्त गरज आहे.....😊
           

राज्यपाल /GOVERNOR

                ★  राज्यपाल  ★

                          ★GOVERNOR  ★   

         सध्याचे राज्यपाल खुपच चर्चेत असतात चला तर आज आपण राज्यपाल यांची माहिती थोडक्यात  पाहूयात  घटक राज्याचा पहिला नागरिक म्हणून आपण राज्यपालांना ओळखतो. ते घटक राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख व राज्य विधिमंडळाचे अंग असतात .भारतीय संविधानाच्या 153 कलामान्वये प्रत्येक राज्याचे राज्यपाल असेल तथापि 7 वी घटना दुरुस्ती 1956  नुसार एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्याकरिता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करता येते. कलम 155 नवीन राष्ट्रपती आपल्या सहीनिशी व स्वमुद्रांकीत अधिपत्राद्वारे राज्यपालांची नेमणूक करतात.
                त्यांचा  किमान पदावधी घटनेने निश्चित केलेला नाही मात्र राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते पद धारण करू शकतात. राष्ट्रपतींच्या मर्जीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. राज्यपाल होण्यासाठी पात्रता वय पस्तीस वर्ष पूर्ण असली पाहिजे .तसेच तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असला पाहिजे. राज्यपालांसाठी वेतन साडेतीन लाख रुपये प्रति महिना (हे एक फेब्रुवारी 2018 पासून) .

                स्वतंत्र भारतातील घटक राज्याच्या पहिला महिला राज्यपाल  म्हणून सरोजनी नायडू यांना ओळखले जाते. महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल श्री प्रकाश डिसेंबर 1956 ते 1962 पर्यंत. तर महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्यपाल विजयालक्ष्मी पंडित 1962 ते 64 .तसेच आतापर्यंत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले राज्यपाल डॉक्टर पीसी अलेक्झांडर 1993 ते 2002 .
                आपण महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राज्यपालांची माहिती पाहूयात. त्यांचे पूर्ण नाव भगतसिंग गोपाल सिंह कोश्यारी आहे. त्यांचा जन्म 17 जून 1942 ला बागेश्वर उत्तराखंड येथे झाला. त्यांनी 5 सप्टेंबर 2019 ला पदभार स्वीकारला ते महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल होत. त्यांनी प्राध्यापक, लेखक ,पत्रकार, राजकारणी असे विविध क्षेत्रात कार्य केले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
(2020)
                     कारकीर्दीविषयी आपण थोडक्यात माहिती पाहूया त्यांनी अलमोरा कॉलेज उत्तर प्रदेश मधून इंग्रजी साहित्यात एम.ए केले आहे. राजा इंटर कॉलेज येथे काही दिवस त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केले.तसेच ते पर्वत पियुष या साप्ताहिकाचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संपादक म्हणून कार्यरत होते ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असून त्यांनी जुलै 1975 ते मार्च 1974 पर्यंत राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान तुरुंगवास भोगला.
                  मे 1997 मध्ये ते उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य तसे 2001 ते 2002 मध्ये उत्तराखंडचे दुसरे मुख्यमंत्री होते तसेच त्यांनी उत्तराखंड राज्याचे भाजपाचे पहिले राज्य घटक अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले
                  त्यांची  उत्तरांचल प्रदेश क्यूँ? आणि उत्तरांचल संघर्ष एवं  समाधान इत्यादि प्रसिद्ध पुस्तके आहेत...
                                                 -----@G

ओझोन वायू , ओझोन थर, ozone


                  ओझोन थर

           
                      आज आपण ओझन थराविषयी माहिती घेऊया साधारणत: सूर्यापासून येणाऱ्या अतिनील किरणांपासून आपले संरक्षण करणारा वायू म्हणजे ओझोन वायू अशी आपल्याला त्याची ओळख आहे .हा वायू स्थितांबराच्या खालच्या थरात आढळतो. जगभरात 16 सप्टेंबर हा दिवस ओझोन पट्ट्याच्या संरक्षणासाठी ओझोन दिन म्हणून साजरा केला जातो .ओझोन पट्ट्याला धोकादायक असणाऱ्या पदार्थांना वापरातून बंद करण्याबाबत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सप्टेंबर 1987 ला केला म्हणून हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. 
                    संयुक्त राष्ट्र संघाकडून पर्यावरण संरक्षणाच्या जागृतीसाठी 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन जगभर साजरा केला जातो. प्रथमतः जागतिक पर्यावरण दिन 1974 यावर्षी साजरा करण्यात आला सागरी प्रदूषण मानवी लोकसंख्या वाढ जागतिक तापमान वाढ त्यामुळे पर्यावरणासंबंधी निर्माण होणाऱ्या समस्या याबाबत जागृती ,तसेच संसाधनांच्या शाश्वत वापर करण्यास प्रवृत्त करणे हा त्यामागचा हेतू होय.         
पर्यावरण दिनाच्या यजमानचा बहुमान या वर्षी भारताला मिळाला. या वर्षीची पर्यावरण दिनाची संकल्पना Beat Plastic Pollution अशी होती.
       मुख्यतः ओझोन ऑक्सिजनच्या तीन   अणूपासून बनलेला असतो.साधारणतःतो स्थितांबराच्या खालच्या भागात आढळतो.ओझोन चा ऱ्हास मुख्यतः         CFC,NO,NO2,मिथेन इत्यादिमूळे होतो.ओझोन थराला पडलेले छिद्र सर्वप्रथम 1985 मध्ये  अंटार्टिकावर शास्त्रज्ञानांच्या निदर्शनास आले.त्यांच्या मतानुसार 1977-1984 पर्यंत ओझोनच्या प्रमाणात जवळपास 40% घट झाली.     
              अशा धोक्याच्या घंटेनंतर ओझोन थराचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हालचालींना वेग आला त्यासाठी विविध करार करणयात आले ते पुढीलप्रमाणे:
       ★ व्हिएन्ना करार 1985
       ★मॉन्ट्रियल करार 1987
       ★लंडन करार 1989
       ★कोपेनहेगन परिषद 1992.
       याशिवाय इतरही अनेक प्रकारे ओझन चा ऱ्हास रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. पण फक्त एवढ्यावरच थांबून आपल्याला चालणार नाही आपलाही त्यात काही ना काही हातभार लागला पाहिजे आपण काय करू शकतो>>>
      1) सिग्नलला गाडी बंद ठेवणे
      2) फ्रीझ चा मर्यादित वापर
      3) प्लास्टिक न जाळणे.
    अशा अनेक प्रकारे आपण ओझोनचे संतुलन ठेवण्यास मदत करू शकतो.नाहीतर जागतिक तापमानात आणखी वाढ होऊन पृथ्वीवर राहणे असह्य होऊन जाइल.म्हणतात ना "आपल्याच हाती आहे आपले भविष्य".....
                                               
                                            -----@G
      


Depression ,मानसिक तणाव

               आज हम बात करेंगे हमारे जीवन मैं आनेवले मानसिक तणाव या depression के बारे मैं । आज दुनिया मैं लगबग हर दुसरा व्यक्ती इससे परेशान हैं। हम सभी ने भी जीवन मैं कभी ना कभी इसका सामना किया है और कूछ अभी भी कर रहे हैं।
            पहले हम इसके लक्षणों को देखते हैं। जो भी डिप्रेशन मैं होता है।
★ उसे कभी ज्यादा भूख लगती है तो कभी कभी खाना जाता ही नहीं,
★बहुत जल्दी गुस्सा आजाना,
★हर वक्त negative thoughts मन में चलना ,
★खुद को अकेला समझना ,
★या खुद को कोई शाररिक बीमारी हुई है ऐसा महसुस होना,
(उपर के लक्षण किसी दूसरे भी रोग के कारण हों सकते हैं उचित हैं डॉक्टर को दिखाना)

        साधारणत: एक व्यक्ती को एक दिन मैं लगभग 6-7 घंटे की नींद की आवश्यकता है लेकीन, तणाव में व्यक्ति अपनी निंद पुरी नही कर पाता , उसकी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है या वह अनिद्रा का शिकार हो जाता है। नींद के बाद भी उसे थकावट और आलस्य महसूस होत है। कुछ मरीजों में अत्यधिक नींद भी पाई गई है पर उसमें भी वह थका हुआ ही उठता है व्यक्ति, खुद को तरोताजा महसूस नहीं कर पाता । वह हमेशा थकान और बेचैनी को महसुस करता है।
           अब इसपर कुछ नैसर्गीक उपयो को देखते हैं।अनलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान (meditetion) और सूर्य नमस्कार तथा योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। घर के बाहर निकलें, प्रतिदिन सैर पर जाएं और व्यायाम को अपने जीवन में स्थान दें तनाव अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। और हमेशा याद रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, जीवन तब तक सही नहीं चलता जब तक आप सही चीजें नहीं करते।
         यदि आप सही परिणाम चाहते हैं तो सही कार्यों का चयन करें फिर जीवन हर दिन एक खूबसूरत चमत्कार से कम नहीं है। हमें अपने जीवन का चार्ज अथवा जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे हमारे अन्दर की असीमित क्षमताएं निखर कर आएगीं और तनाव रहित जीवन बनाना आसान हो जाएगा।
    अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो  कभी कभी नजर में नही आता लेकिन depression वाला व्यक्ति हमारे साथ होकर भी हमे महसूस नही होता आप भी मानसिक तनाव मैं न जाओ और दूसरों को भी जाने न दो जो गए हैं उन्हें बाहर निकलने मैं मदद करो । स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो ।...…
                                                 -----@G

परीक्षा का तणाव

                       परीक्षा का दौर  चालू होने  जा रहा है  । साल भर जो  विद्यार्थी सही ढंग से पढाई नही कर पाये  उनके मन मे  परीक्षा का तनाव  ज्यादा है । ऐसे भी कई सारे बच्चे है  जो साल भर  उचित पढाई  करते हुए भी  परीक्षा के तनाव मे रहते है।  बच्चों के मन में  विश्वास होना चाहिये की हमे कुछ भी असंभव नही है।।                               असफलता  या कम नंबर मिलते है तो हमे और एक मोका मिलता  है  जिसे  सीखने का अवसर  हमे मिलता है अगले कई दिनो मे  विद्यार्थी  परीक्षा का सामना करने वाले है ।  परीक्षा का नाम सुनते ही डर जाते है।  सभी स्टुडंट का अच्छा स्टडी होने के बाद भी और नही होने के बाद भी परीक्षा का तनाव मन मे रहता है ।हमे पुरी जिंदगी मे कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा का सामना करना ही होता है। लेकिन जीवन में परीक्षा ही सब कुछ नही है ।परीक्षा तो जीवन का एक हिस्सा है। पहले तो हमारा जीवन महत्वपूर्ण है ।उसमे आसानी से अपना भविष्य बनाने मे परीक्षा एक मूल्यमापन की सीडी के रूप मे होती है।  हम उसे पार करते है।  सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है की परीक्षा का थोडा टेन्शन सभी स्टुडन्ट और उनके परेन्ट्स के मन में होता ही है।
           परीक्षा का माहोल बनाये रखने के लिए हमारी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वासता पूर्वक परीक्षा का सामना करना  बहुत जरुरी होता है । इस वक्त खुद पर भरोसा और टाईम मॅनेजमेंट निरोगी तनऔर मन  सकारात्मक दृष्टीकोन होना जरुरी है। जो भी हमने साल भर के पढाई मे पाया है उसकी सही मात्रा मे रीविजन और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अवलोकन करना उचित रहता है ।अन्यथा सिर्फ अंको के पीछे हमारे विचारधारा चलने लगती है तो हम और एक अलग ही तनाव मे करते है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी खुद की इच्छा पूर्ण करने का दबाव डालते है। तुलनात्मक दृष्ट्या अन्य बच्चों की तुलना अपने बच्चों के साथ करते है। जो पुरा परिवार टेंशन की शिकार बन जाता है।  परीक्षा केवल अंक से मूल्यमापन करने की एक मात्र सीडी नही है।जो अंक मिलेंगे या परिणाम हमे मिलने वाले है। वह हमारे मेहनत और समज के साथ जो हमने  स्टडी की है ।उसी का
परिणाम नापने का परीक्षा एक  उचित साधन है।
                 सही ढंग से परीक्षा एक उत्सव के रूप में हमे साकार करना चाहिये। बच्चों के मन में जो भी हलचल  चल रही है उसका पता परेंट्स को या मित्रपरिवार और टीचर को होना जरुरी है। तनाव का सिलसिला और जिम्मेदारी गुड पेरेंटींग का एक हिस्सा है ।अगर अपना बच्चा परीक्षा का सामना करने के लिए कुछ बात करते समय निराशाजनक नजर आता है तो उसके साथ विश्वासता पूर्वक हमे बात करनी चाहिए।  क्या समस्या है? समस्या है तो उसका हल है। 
                   समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास काफी समय होता है ।परीक्षा के दौरान मे सारे बच्चे शारीरिक और मानसिक रुप से कमजोर बनते है।  उनको भावनिक सहायता की जरुरत होती है। मेरा कहना है इसमे टीचर और पेरेंट्स का रोल महत्त्वपूर्ण  है । स्टुडंट का परीक्षा के दौरान मन मे जो तनाव  होता है । वो हमे पता करना चाहिए । हम देखते है सारे बच्चे परीक्षा मे अच्छे अंक नही पाते है । तो  खुदखुशी  जैसी हरकत तथा घर से भाग जाने की कोशिश करते है। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स और टीचर्स पर आती है।  सभी पेरेंट्स की यह अच्छी जिम्मेदारी है । हम हर तरह अपने बच्चों को समझ सकते है और असल में जो भी  तनाव का कारन है । उसे पता करके हम उसका  पूरा हल निकाल सकते है।
                  परीक्षा के दिनो मे बच्चो के खानपान का और अच्छी नींद का खयाल रखना जरूरी होता है। अगर परीक्षा के तनाव मे हम जादा देर तक जागरन करते है तो  हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब होता है। और उसके वजह से हम बीमार हो जाते है परीक्षा के वक्त मे पुरा   सत्त्वयुक्त आहार बहुत जरूरी होता है।  मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन का  भी बहुत बडा फायदा होता है। परीक्षा के दौरान बच्चा अपने खानपान का ख्याल रखे ।परीक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण समय मे अगर हम बीमार हो जाये तो भारी नुकसान हो सकता है। परीक्षा के दौरान हमेशा कई विद्यार्थी कठीन विषय के बारे में ज्यादा सोच सोच कर परेशान होते है।जो विषय में  बच्चे कमजोर है। इस समय मे बच्चों को पढे हुए पर भरोसा करना चाहिए ।
           परीक्षा के समय आपना टाईम मॅनेजमेंट सही ढंग से बनाय रखे सोने और जागने का समय उचित होना चाहिये ।परीक्षा की ज्यादा चिंता हो तो बच्चों का विस्मरण हो सकता है। इसलिये हर प्रकार का तनाव को हटा देना चाहिये। परीक्षा के समय में बच्चों को अधिक नई  चीजे कभी भी नही पढनी चाहिये। ऐसा करना तनाव का कारन बन सकता है ।अपने पढे हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से रिविजन करे तो अच्छा रहेगा ..बेस्ट ऑफ लक.
                                  समुपदेशक
                            श्री.शिवाजी मुटकुळे.
     

Latest

26 may events----

1739 - Afghanistan separated from Indian empire as a result of treaty between Mughal Emperor Mahmud Shah and Persian emperor Nadir Shah. 199...